SPORT KLUB WINDHOEK
Namibia est. 1951
Windhoek Karneval - WIKA
Die Windhoek Karneval Webseite

http://karneval-in-windhoek.com

WIKA Facebookpage
Contact:
Sport Klub Windhoek
e-mail: skw@mweb.com.na
P.O.Box 80889
Windhoek
Namibia

Newsletters and Webpage
www.skw.com.na
e-mail skw@iway.na
Sport Klub Windhoek Homepage
www.skw.com.na

DIE WINDHOEKER KARNEVALSGESELLSCHAFT Eine Unterabteilung des Sport Klub Windhoeks (1952)
2024